De Koningssloep van Willem I

Wat betekende ‘de Koningssloep’, het koninklijke vaartuig dat in 1816 voor Willem I gebouwd werd en tot 1962 dienstdeed, voor de Nederlandse samenleving?

Oranje tegen Spanje, 1500-1648

Bij Uitgeverij WBooks is een fraai boek verschenen over de Nederlanden onder het Habsburgse Rijk: 'Oranje tegen Spanje. Eenheid en scheiding van de Nederlanden onder de Hasbsburgers 1500-1648' (2015).

Frisse cultuurgeschiedenis van de Middeleeuwen

De beeldvorming over de Middeleeuwen is vaak weinig positief. Over het algemeen worden de jaren 500-1500 nog steeds gezien als een donkere tijd van oorlogen en pest, achterlijkheid, stilstand, religieus fanatisme en ander ongemak.

Gewone Hollanders in de Gouden Eeuw

De groepsportretten in het boek vertellen beeldend het verhaal van de Gouden Eeuw: hoe de macht verdeeld werd, hoe de autoriteiten orde en gezag handhaafden, wat de basis was van het economische succes van de Republiek en welke sociale voorzieningen er voor de Nederlanders waren.

Serie 40|45 over oorlogsgeschiedenis steden uitgebreid

In het herdenkingsjaar 2015 komt uitgeverij WBOOKS met een aantal grote herdenkingsboeken, waarbij steeds de oorlogsgeschiedenis van een bepaalde stad centraal staat. Binnenkort verschijnen er onder meer nieuwe boeken over Den Haag, Utrecht, Leeuwarden, Groningen en Leiden.

Verborgen verleden: een genealogische ontdekkingstocht

Onderzoek naar de eigen familiegeschiedenis is de afgelopen jaren – wellicht mede door de vergrijzing – steeds populairder geworden. Wekelijks is bij de NTR het tv-programma Verborgen verleden te zien, waarin bekende Nederlanders als Maarten van Rossem en Jack van Gelder op zoek gaan naar het wel en wee van

777: Karel de Grote in Nijmegen

In 2014 is het exact 1200 jaar gelden dat Karel de Grote overleed. In heel Europa wordt deze ‘mijlpaal’ herdacht en zo ook in Nijmegen, een stad waarmee Karel een speciale band had. In 777 bezocht de keizer deze stad voor het eerst om er op het Valkhof het paasfeest

Sfeervol herdenkingsboek 175 jaar spoorwegen

Ondanks de mooiste plannen van vooral ondernemers, duurde het tot 1860 voor de spoorlijnen zich echt uitbreiden, dit omdat de aanlegkosten erg hoog waren. De overheid kon in de eerste decennia nog niet subsidiëren, omdat de hoge schulden die nog uit de napoleontische tijd stamden eerst afbetaal moesten worden.

Zeeslagen in de Gouden Eeuw

In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw waren grote zeeslagen en de Nederlandse admiraals die ze uitvochten, als exponenten van nationale trots, populair in ons land. Na de Tweede Wereldoorlog keerde het tij.

Goud en geheimen van De Krim

Rond 1000 voor Christus werd het schiereiland De Krim het trefpunt van Eurazië. Hier ontmoetten verschillende culturen elkaar, was het schrift bekend en, aldus de auteurs, werden de begrippen 'beschaving en barbarendom uitgevonden'.

Willem II: de romantische Kunstenkoning

In het jaar van Willems overlijden stond het Nederlandse koningshuis financieel aan de rand van de afgrond. Willem II had ervoor gezorgd dat het privévermogen van de Oranjes er in 1848 compleet doorheen gejast was.

WOI in België: ‘Gepakt van de gaze’

14-18. Oorlog in België is een mooi geïllustreerd overzichtswerk over de Eerste Wereldoorlog in België, geschreven vanuit een militair perspectief. Het boek is geschreven door vier gerenommeerde Belgische historici, die de voornaamste veldslagen behandelen waarbij Belgische troepen betrokken waren of veldslagen die op Belgische bodem werden uitgevochten.

De jaren zestig in woord en beeld

Het Grote Jaren 60 Boek (uitgeverij WBooks) is een van de delen uit een reeks. Eerder in de reeks kwamen boeken uit over de Tweede Wereldoorlog, de jaren 1950, het Grote Boerderijenboek en het Grote Gouden Eeuw Boek. Net als de eerdere delen is ook het Grote Jaren 60 Boek

Economische geschiedenis van Gelderland

Bij uitgeverij WBooks is een fraai handboek verschenen over de economische geschiedenis van Gelderland vanaf 1800. Omstreeks 1800 was Oost-Nederland economisch minder ontwikkeld dan Holland en dat bleef tot halverwege de negentiende eeuw het geval. Daarna trad een intensivering van de landbouw op en ging Oost-Nederland zich richten op buitenlandse

Bijbelse schilderijen in de Gouden Eeuw

Abraham en Sara, Jozef en zijn jaloerse broers, de gelijkenis van de verloren zoon: het zijn bekende personen en verhalen uit de Bijbel. Maar wie was Elisa en wat overkomt hem als hij achter de ploeg staat? In het boek Thuis in de Bijbel (WBooks) maakt de lezer via oude