Simon Stevin (1548-1620) – Natuurkundige, wiskundige en ingenieur

De Vlaamse wetenschapper Simon Stevin (1548-1620) is bekend geworden vanwege zijn waardevolle bijdragen aan de wiskunde, natuurkunde, maar ook aan de waterbouw- en landmeetkunde. Stevin vond het decimale stelsel voor breuken uit en ontwierp als ingenieur forten, verdedigingswerken, havenwerken en molens.

Het verhaal van Alan Turing

Onlangs verscheen bij Hollands Diep de biografie 'Alan Turing, het Enigma' van Andrew Hodges. Het enigma in de ondertitel slaat niet alleen op de persoon, maar ook op zijn bekendste wapenfeit: het mede ontcijferen van de geheime Duitse code tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Statistiek voor historici

We moeten als historici over onze trauma’s van het eindexamen wiskunde A heen zien te komen en statistiek en kwantitatieve methodes beter gaan begrijpen. Daarmee begrijpen we de economische en financiële wereld om ons heen beter. Alleen zo blijven we relevant.

Het gebroken oog van Horus

De vierdelige dvd-serie The Story of Maths voert de lezer mee op een reis door de geschiedenis van de wiskunde. Professor Marcus du Sautoy behandelt helder het ontstaan van de belangrijkste wiskundige principes in vroegere beschavingen zoals die van Egypte, Mesopotamië, China, het Midden-Oosten en Europa.