Markestelsel / markerecht

De termen markestelsel en markerecht zijn afkomstig uit de Nederlandse geschiedenis van de Middeleeuwen. Wat was het markestelsel precies? En waar en wanneer heeft dit stelsel in Nederland bestaan?

Maria van Bourgondië (1457-1482) – Hertogin

De hertogin Maria van Bourgondië (1457-1482), die vanwege een enorme erfenis de bijnaam 'Maria de Rijke' kreeg, was een belangrijke telg uit het adellijke dynastieke Huis van Valois-Bourgondië. Door de reeks titels die ze verwierf en de erflanden die ze in bezit kreeg, was ze een belangrijke machthebber in laat-middeleeuwse

Middeleeuws beeld gevonden in Zutphense Walburgiskerk

Tijdens archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen is een bijzonder religieus beeld gevonden. De archeologen draaiden een plaat van kalksteen in de bodem om en troffen daar een rijk gebeeldhouwde sculptuur voor. Het beeld stelt God voor, tronend in een wolk met de rijksappel en keizerskroon.

Grote muntvondst in Sint Walburgiskerk in Zutphen

Tijdens archeologisch onderzoek in de Sint Walburgiskerk in Zutphen zijn 250 munten uit de periode 1400-1830 gevonden. Ruim 150 munten zijn van zilver en dateren uit de periode 1450-1550. De munten verkeren volgens de gemeente Zutphen in uitstekende staat. Na de verbouwing worden ze tentoongesteld in de kerk en daarna

Erve Eme en de Frankische tijd

Erve Eme is een klein “living history” park, waar je kunt zien hoe het verleden is geweest. Het belang van Erve Eme is omgekeerd evenredig aan zijn omvang.

Scheepswrak Zutphen dateert uit 1647

Een scheepswrak dat eind november vorig jaar in Zutphen werd gevonden, blijkt uit 1647 te dateren. De ontdekking van het wrak werd gedaan tijdens de aanleg van de Marstunnel.

Booswichtenbrief, ca. 1500

De booswichtenbrief is een scheldbrief van rond het jaar 1500 waarin Henrick van Hackfort zijn mening over Arnt van Boicholt publiekelijk bekend maakt. Hij noemt hem onder andere een booswicht en een meinedige dief. Maar wat maakt zo’n ordinaire scheldbrief nou zo bijzonder?

Een ‘goede’ antieke landkaart van het graafschap Zutphen

Zoals eerder geschreven in de blog over de befaamde Veluwekaart, vormen antieke landkaarten al jaren een enorme fascinatie. En gelukkig niet voor mij alleen. Er zijn talrijke liefhebbers en verzamelaars van landkaarten en topografische grafiek. Velen daarvan ontmoet ik in mijn antiquariaat. En sinds enige tijd ook online.

Kastelen in Gelderland

Gelderland, de grootste provincie van Nederland, is rijk aan kastelen. Hoewel er al veel is gepubliceerd over Gelderse kastelen, bestond tot nu toe geen volledig overzicht van de circa 390 middeleeuwse kastelen en adellijke huizen, waarvan er nog zo’n 170 bestaan. Dit overzicht komt nu beschikbaar dankzij een samenwerking van

‘Oudste horloge van Europa’ werd in Vlaanderen gemaakt

Afgelopen voorjaar werd in Zutphen een bijzonder soort horloge gevonden. Het instrument dateert uit 1300. Onderzoekers hebben de zogenaamde kwadrant (quandrans) inmiddels bestudeerd en concluderen dat het instrument in de Zuidelijke Nederlanden moet zijn gemaakt.

Historische gerechtelijke gegevens Veluwe gedigitaliseerd

Het Gelders Archief heeft een groot deel van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) Veluwe en Veluwezoom gedigitaliseerd en op internet geplaatst. Volgens de archiefinstelling gaat het om een rijke bron van historische gegevens voor genealogen, streek- en rechtshistorici.

3D-scans van bunker Arthur Seyss-Inquart

Het Delftse forensisch onderzoeksbureau DelftTech heeft onlangs de voormalige bunker van Arthur Seyss-Inquart (1892-1946) aan de Loolaan in Apeldoorn. De Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart was tijdens de oorlog de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse nazi-bewind in Nederland. De bunker is niet toegankelijk voor het publiek en wordt daarom virtueel toegankelijk gemaakt.

Schilderspaar Else Berg en Mommie Schwarz

Bij het Joods Historisch Museum (JHM) in Amsterdam is momenteel een overzichtstentoonstelling te zien over het Joodse schilderspaar Else Berg en Mommie Schwarz. Het schilderspaar woonde en werkte tussen 1910 en 1942 in Nederland en werd sterk beïnvloed door verschillende nationale en internationale avant-gardistische kunststromingen. In de tentoonstelling zijn ruim

TV Toys Museum naar Media Park

Het TV Toys Museum verhuist naar het Media Park in Hilversum. Dat heeft het museum deze week bekendgemaakt op zijn website. Enige tijd geleden was het nog de bedoeling dat het museum naar Zutphen zou verhuizen, maar die plannen gingen niet door. Nu heeft het TV Toys Museum dus een