//

Ferdinand VII (1784-1833) – Koning van Spanje

De Spaanse revolutie van 1808 leidde niet zoals de Franse revolutie tot de geboorte van een republiek. Zij was vooral gericht op de bevrijding van het land uit de wurggreep van Napoleon. Na afloop van de Onafhankelijkheidsoorlog keerde de absolutistische monarchie terug in Spanje in de gedaante van Ferdinand VII die een waar schrikbewind voerde.

Het Graafschap Castilië (836 – 1065)

Vanaf het midden van de negende eeuw verplaatsten bewoners van het noordelijke Cantabrisch gebergte zich zuidwaarts op zoek naar landbouwgebieden. Daarbij werd in de loop van twee eeuwen veel terrein veroverd op de Moren. In dat gebied ontwikkelden zich tal van mini-graafschappen die verenigd werden in het graafschap Castilië. Dit graafschap groeide uit tot het gelijknamige koninkrijk dat met het

Spanje na de Transitie

Het Spanje zoals we dat nu kennen ontstond tijdens de acht eeuwen durende Reconquista toen zelfstandige graafschappen en koninkrijkjes zich aaneensmeedden tot een machtig rijk dat later onder Filips II de wereld beheerste. Maar het bleef een conglomeraat van juridisch afzonderlijke delen totdat koning Filips V na de Spaanse Successieoorlog (1714) uniforme wetgeving introduceerde.

//

Karel III (1716-1788) – Koning van Spanje

Net als zijn vader, Ferdinand VI, was Karel III een verlicht despoot die onder invloed van het verlichtingsdenken veel hervormingen tot stand heeft gebracht. In 1767 wees Karel III de jezuïeten uit die verdacht werden van het uitlokken van een volksopstand. Onder zijn bewind raakte Spanje betrokken bij de Zevenjarige Oorlog om de macht in centraal Europa en bij de

//

Ferdinand VI van Spanje (1713-1759) – El Prudente

Ferdinand VI werd ‘El Prudente’ genoemd, net als zijn grote voorganger Filips II. Wie van hen het meeste recht kon laten gelden op deze bijnaam is niet te zeggen, maar feit is dat Ferdinand als verlicht despoot veel tot stand heeft gebracht. Hij omringde zich met voortreffelijke ministers die het landsbelang nauwgezet dienden. Zijn korte regeringsperiode bracht rust en welvaart.

//

Karel II van Spanje (1661-1700) – De Behekste

Karel II was de laatste telg van de Spaanse tak der Habsburgers en de mismaakte vrucht van de inteelt die welig tierde onder de leden van een familie die eeuwenlang haar stempel drukte op de Europese verhoudingen. De afwijkingen die Karel II vertoonde werden in zijn tijd geweten aan het werk van de duivel, vandaar zijn bijnaam El Hechizado (de

/

Al-Andalus: het Spanje der Moren

Moorse legers veroverden vanaf 710 in vijftien jaar het Iberisch schiereiland. Uit het noord-westen verdwenen zij al binnen een generatie, Toledo bleef ruim 300 jaar lang in Arabische handen en Granada bijna 800. Wie waren die Moorse veroveraars en heersers?