/

Kasteel de Haar gerestaureerd

De restauratie van kasteel de Haar bij het Utrechtse dorpje Haarzuilens is na tien jaar voltooid. Het kasteel viert dit met een tentoonstelling over het glamourleven van de familie Van Zuylen.

//

Kasteel van Bouchout (Meise)

In een voorgaand artikel: De Brusselse Kruidtuin, een juweel van landschapsarchitectuur werd reeds breedvoerig de ontstaansgeschiedenis van de eerste Brusselse “Hortus Botanicus” geschetst. De aandachtige lezer zal zich wellicht herinneren dat in 1939 deze botanische tuin verhuisde naar het domein van Bouchout, dat sindsdien bekend staat als de ‘Nationale Plantentuin van Meise’. Minder bekend is dat zich centraal in het

//

Geld voor onderhoud Kasteel van Moerkerke

Er komt Vlaams geld beschikbaar voor het onderhoud van het Kasteel van Moerkerke. De Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed, Geert Bourgeois, heeft een herwaarderingsplan voor het kasteel en herwaarderingsplan voor het beschermde dorpsgezicht Kasteel van Moerkerke goedgekeurd.

///

Dover Castle grondig gerenoveerd

Dover Castle, het fort dat boven aan de witte krijtrotsen van Dover staat en het Kanaal overziet, is grondig gerenoveerd. Een team historici en medewerkers van English Heritage, de historische milieuadviseur van de Britse regering, deed de afgelopen twee jaar onderzoek naar de historie en het interieur van het kasteel en de bijbehorende Great Tower. Een recente analyse van de

1 3 4 5