Sint 2020 Sint 2020

Toetanchamon

Farao wiens ongeopende graf in 1922 door de Britse egyptoloog Howard Carter werd gevonden.

Laatste artikelen: