Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

20 miljoen extra voor onderhoud grote monumenten

Voor het onderhoud van veertig grote monumenten stelt minister van cultuur Jet Bussemaker in 2016 een bedrag van 20 miljoen euro beschikbaar. De minister heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat bijzondere monumenten zoals het Vredespaleis in Den Haag, de Onze Lieve Vrouwekerk in Breda of de St. Jans kathedraal in Den Bosch de komende jaren geen onderhoud kunnen plegen.


Vanwege een nieuwe systeem, waarbij relatief kleine subsidie-aanvragen eerder behandeld worden dan grote, dreigden de grote monumenten pas in 2018 subsidie te ontvangen voor noodzakelijk onderhoud. De minister in een brief aan de Tweede Kamer:

“Diverse eigenaren, gemeenten en belangenorganisaties hebben er terecht op gewezen dat dit voor deze grote en belangrijke monumenten een onwenselijke situatie is. Immers, ze zouden misschien nog enkele jaren voor aanmerkelijke kosten plannen moeten opstellen die worden afgewezen. Dit lange wachten leidt tot onzekerheid, kost geld en kan leiden tot het oplopen van achterstanden in het onderhoud. Dat vind ik onwenselijk en doet geen recht aan de bijzondere waarde van deze monumenten.”

Om ervoor te zorgen dat deze monumenten volgend jaar al aan de slag kunnen, stelt de minister daarom eenmalig 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit geld kan volgend jaar al aangevraagd worden. De minister komt met deze regeling tegemoet aan een motie van VVD en PvdA.

Boek: Alles wat je altijd al wilde weten over monumenten

- advertentie -

Archiefstukken:

Meer tips ➱

Verder speuren:

Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister