NHM-directeur pleit voor ‘burgerschapspaspoort’

2 minuten leestijd

Afbeelding uit het pamflet
Erik Schilp, algemeen directeur van het Nationaal Historisch Museum (NHM), pleit in een pamflet voor de invoering van een zogenaamd ‘burgerschapspaspoort’. Leerlingen zouden zo’n paspoort – met daarin informatie over geschiedenis, staatsinrichting en burgerschap – moeten krijgen bij het verlaten van de basisschool.

Hoe kwam het Plakkaat van Verlatinghe tot stand?
Detail van het Plakkaat van Verlatinghe
Het NHM heeft besloten de komende tijd een serie pamfletten uit te geven. Via deze pamfletten wil het museum de grote maatschappelijke debatten een historische dimensie meegeven. In het eerste pamflet, getiteld Beginnen bij het begin, introduceert museumdirecteur Erik Schilp het zogenaamde ‘burgerschapspaspoort’. Volgens Schilp wordt er in het debat over de Nederlandse identiteit veel te weinig gekeken naar het verleden. De museumdirecteur:

“Op het monument op de Afsluitdijk staat ‘Een volk dat leeft bouwt aan zijn toekomst’. Die toekomst is weinig waard als dat volk zijn verleden niet kent.”

Naar aanleiding van het debat over de nationale identiteit werd enige tijd geleden de canon van Nederland samengesteld en ook werd besloten tot de oprichting van het Nationaal Historisch Museum. Schilp, algemeen directeur van dat veelbesproken museum, is blij met beide initiatieven maar vindt dat de context nader moet worden uitgewerkt:

“Niet alleen een vrijblijvend aanbod, maar een goed onderbouwde presentatie van al die uitgangspunten die wij van belang vinden om in gezamenlijkheid te leven als burgers van dit land.”

Om betekenis en inhoud te geven aan het zogenaamde burgerschap is het volgens Schilp essentieel dat er naar het verleden wordt gekeken. En wat dat aangaat kijkt de gemiddelde Nederlander wat de museumdirecteur betreft niet ver genoeg:

“Vandaag de dag zien opstandelingen in Tunesië en Egypte het als hun recht hun falende leiders de woestijn in te sturen en wij juichen ze van harte toe. Maar vraag de gemiddelde Nederlander niet waar onze vrijheid begon want het beste antwoord dat je zou kunnen krijgen is mogelijkerwijs 5 mei 1945.”

Schilp wil dat in het zogenaamde burgerschapspaspoort verhaald wordt over het échte begin van onze vrijheid. In het boekje zou bijvoorbeeld, in heldere en eenvoudige taal, verteld moeten worden over de Apologie ofte Verantwoordinghe (1581) van Willem van Oranje en het Plakkaat van Verlatinghe waarmee de noordelijke gewesten in datzelfde jaar afstand namen van de Spaanse koning Filips II. Schilp pleit niet voor het stampen van feitjes, maar vindt het wel van belang dat er in Nederland gedebatteerd wordt over de mogelijke “verbindende lijnen door ons verleden”. Schilp:

“Het gaat mij niet om het antwoord, maar om de vraag: wat bindt ons? Het erge is dat wij onszelf die vraag niet eens stellen.”

Het burgerschapspaspoort moet voor jongeren die de basisschool verlaten een soort ´gereedschapskist´ zijn. Naast informatie over de belangrijkste momenten uit de vaderlandse geschiedenis vinden ze er informatie over staatsinrichting en burgerschap. In dit laatste hoofdstuk kan wat Schilp betreft bijvoorbeeld ingegaan worden op begrippen als verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid en rechten en plichten. De inhoud van het jaarlijks geactualiseerde boekje zou steeds getoetst moeten worden door een klankbordgroep van vertegenwoordigers uit de verschillende politieke en maatschappelijke stromingen.

Het pamflet Beginnen bij het begin – Op weg naar een beter burgerschap voor Nederland is in zijn geheel te lezen op de website van het Nationaal Historisch Museum.

Abonneer
Stuur mij een e-mail bij
guest
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties