Thermografie – Een contactloze meetmethode

Thermografie komt erop neer dat een archeoloog de temperatuurverschillen registreert om te onderzoeken wat er in de bodem zit. Als er bijvoorbeeld zonlicht op een stuk land valt, neemt de bodem warmte op, en afhankelijk van wat er in de grond zit gebeurt dat langzaam of snel, zoals de warmte later ook langzaam of snel wordt afgestaan.

Meetinstrument ook bruikbaar bij archeologisch onderzoek
Aangekocht door museum Fenix

Twee “tronies” van vrije zwarte migranten

De zeventiende-eeuwse Leidse schilder Jan van Staveren was zowel tijdgenoot als stadsgenoot van Rembrandt als Gerard Dou. Laatstgenoemde schilderde eerder al zwarte tronies en van Rembrandt zijn minstens tien schilderijen, zes tekeningen en zes etsen bekend van zwarte modellen.

Koert Lindijers ‘avonturen in wetteloze streken’

Journalistiek in Afrika

Het boek 'Een wolkenkrabber op de savanne' voert de lezer mee op een intrigerende reis door een snel veranderend continent. Het is het bloedmooie, maar soms ook bloedstollende verhaal over de postkoloniale zoektocht van Afrikaanse landen naar een eigen plek

Zwarte propaganda – De politieke geschiedenis van Anton Musserts uitgeverij NENASU

‘Onze toon is erop berekend onze vijanden moreel te vernietigen’

In 1934 richtte NSB-leider Anton Mussert een uitgeverij op: NENASU, ofwel de Nederlandsche Nationaal-Socialistische Uitgeverij. De uitgeverij bracht naast de beruchte NSB-weekkrant 'Volk en Vaderland' ook boeken, brochures en lesmateriaal uit en legde Mussert geen windeieren.

Toren van Babel – Bron van spraakverwarring

De Toren van Babel, die in het bijbelboek Genesis wordt vermeld, is een van de beroemdste gebouwen uit de oudheid. Volgens het bekende verhaal werd de toren enige tijd na de zondvloed gebouwd in Sinear, een streek in het oude

Titanenstrijd – De Olympische goden tegen de Titanen

Als twee sterke partijen het tegen elkaar opnemen, spreken we weleens van een titanenstrijd. We danken dit begrip aan de Griekse mythologie en een beroemde strijd tussen een geslacht van reuzen, de Titanen, en de Olympische goden.

Titanomachie – Het verhaal

Gezinshereniging dankzij kunsthistorisch onderzoek

Kunsthistorici zijn erin geslaagd een zeventiende-eeuws gezin weer bijeen te brengen. Op een schilderij uit 1626 van Cornelis de Vos blijken oorspronkelijk niet twee maar drie personen te zijn afgebeeld. Lange tijd waren op het schilderij alleen een vader met

Ziggoerats – Mesopotamische torentempels

Een ziggoerat is een trapsgewijze tempeltoren uit het oude Mesopotamië. Dit type bouwwerk, soms aangeduid als het Mesopotamische equivalent van de Egyptische piramiden, werd onder meer gebouwd door de Soemeriërs, Assyriërs, Babyloniërs en Meden.

Onderduikers in het Olympisch Stadion

Tijdens de oorlog zaten er onderduikers in het stadion op slechts enkele meters afstand van de Duitse soldaten en hun officieren. Pas vele jaren later zijn hier beetje bij beetje steeds meer verhalen over naar buiten gekomen.

Ordensburg Vogelsang, school voor nazileiders

Op het enorme opleidingsinstituut Ordensburg Vogelsang, prachtig gelegen in de Duitse Eifel, moesten jonge mannen opgeleid worden tot nazi-leiders. Het belangrijkste vak dat ze hier kregen was ‘rassenkunde’.

Het belangrijkste vak was ‘rassenkunde’
11

De controversiële Ambonse Moord (1623)

Op 9 maart is het precies 400 jaar geleden dat eenentwintig mannen, waaronder tien Engelsen, op last van een geïmproviseerd VOC-tribunaal werden onthoofd. De mannen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan een complot tegen de Nederlanders.

Hoe een VOC-tribunaal in sneltreinvaart afrekende met 21 vermeende samenzweerders

De ontdekking van André Hazes (1959)

André Hazes wordt ontdekt op 5 mei 1959 in de Albert Cuypstraat als hij daar zingt om genoeg geld te verdienen voor een mooi schort voor zijn moeder, die de volgende dag jarig is.

Hazes. Het ware levensverhaal – Bert Hiddema

Indonesische en Nederlandse historici sloegen handen ineen

'De voornaamste verdienste van de bundel is dat deze aantoont dat oude gewoonten en begrenzingen bij de geschiedschrijving – zowel in Nederland als Indonesië – moeten en ook kúnnen worden doorbroken.'

Nieuw Indonesië-boek is vooral inspirerend

Kunst als middel om de oorlog te overleveren

Wat houdt mensen in de moeilijkste oorlogsomstandigheden op de been? In De kampschilders zoekt veelgeprezen schrijver Jan Brokken naar antwoorden op deze vraag. Centraal in zijn boek staan de persoonlijke verhalen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japanse gevangenkampen werden vastgehouden.

De kampschilders – Jan Brokken

Alma Bimmermann, pionier in Nederlands-Indië

Het Nederlands-Indië waar Alma Bimmermann besloot te blijven was een pioniersmaatschappij – hard, maar ook vol mogelijkheden. Zij had haar jeugd, haar durf en haar onderwijsakte. Nu moest ze de weg vinden.

Alma’s dochters, een verborgen familiegeschiedenis – Jutta Chorus

Forten van de VOC

Waar de Portugezen vanuit hun eigen vestingbouwtraditie grote kasteelachtige forten bouwden, probeerde de VOC vooral kleine en goedkope fortificaties te bouwen, door gebruik te maken van ook in Patria gangbaar bouwmateriaal, zoals hout, aarde en zoden.

“Onder faveur van ’t canon” – Dr. John R. Verbeek