Het ‘dodenboek’ van Qenna – Magische spreuken voor het hiernamaals

In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden kan de komende maanden een Egyptische papyrusrol van meer zeventien meter lang en drieduizend jaar oud bewonderd worden. Het gaat om het zogenoemde ‘dodenboek’ van Qenna, een handelaar uit het oude Egypte. Op de papyrusrol, de oudste uit de collectie van het oudheidkundige museum, zijn allerlei magische spreuken en symbolen te vinden.

Tentoonstelling het Rijksmuseum van Oudheden

Geschiedenis van de zomervakantie

Het is zomervakantie. Maar waarom en sinds wanneer zijn schoolgangers zomers 6 weken vrij? En in Iran, Egypte of de Verenigde Staten zelfs 12 weken?

Lodewijk XIV erfde armetierig Frankrijk

Bij uitgeverij Horizon verscheen april 2018 de biografie van de ‘koning der koningen’, Lodewijk XIV (1638-1715). Auteur en Frankrijk-kenner Johan Op de Beeck, bekend van zijn boekenserie over Napoleon, vertelt in De Zonnekoning. Glorie en schaduw van Lodewijk XIV het verhaal van de absolute vorst die het onderontwikkelde en feodale Frankrijk omvormde tot een gecentraliseerde staat die de machtigste natie

Het Kwartje van Kok (1991)

Het Kwartje van Kok is de naam van de accijnsverhoging op de autobrandstof die in 1991 door het kabinet-Lubbers III in Nederland werd ingevoerd.

De BVD in de politiek – Jos van Dijk

Hoe de geheime dienst een politieke partij probeerde te ontregelen

Uit nieuwe ter inzage verkregen archiefstukken van de AIVD blijkt dat de geheime dienst zestig jaar geleden ver ging om de verdeeldheid in de communistische beweging aan te wakkeren. De dienst verspreidde nepbrieven van verontruste communisten over een intern partijconflict in de CPN.

In het spoor van een vergeten volk: de Visigoten

De vroege middeleeuwen na de val van het Romeinse rijk zijn een der minst gedocumenteerde episodes van de Europese geschiedenis. Zo ook in Spanje. Het tijdperk van de Visigoten is nog steeds een vrijwel blinde vlek in de geschiedenis van het Iberisch schiereiland.

‘Hoogovenskelet’ geen man maar een vrouw

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd een tweeduizend jaar skelet gevonden op het terrein van de toenmalige Hoogovens. Lang ging men ervan uit dat het om de resten van een man ging. Volgens nieuw onderzoek gaat het naar alle waarschijnlijkheid echter toch om een vrouw.

Het Achterhuis – Geschiedenis van het dagboek

'Dit is het testament van je dochter,’ zei Miep Gies toen ze Otto Frank de door haar bewaarde papieren uit het achterhuis gaf. Gesterkt door de positieve reacties uit zijn omgeving koos Frank ervoor om deze belangrijke erfenis te delen. Vijfenzeventig jaar geleden, 25 juni 1947, verscheen ‘Het Achterhuis’.

Begijnen, de dochters van Christus

Omstreeks medio de twaalfde eeuw ontwikkelde zich in heel West-Europa een nieuw fenomeen: diep gelovige vrouwen, vaak niet onbemiddeld, verenigden zich in een gemeenschap en lagen zo aan de basis van het ontstaan van talrijke begijnhoven. Een historische schets: Ontstaansgeschiedenis Onder invloed van vernieuwende ideeën binnen de katholieke kerk die de boete- en geloofsbeleving een verfrissende impuls gaven, ontstonden al

Ook nazi’s waren geïnteresseerd in Tapijt van Bayeux

Het Tapijt van Bayeux behoort tot de belangrijkste bronnen van de Europese middeleeuwse geschiedenis en trekt jaarlijks meer dan een kwart miljoen bezoekers. Interesse voor historie en/of kunst zal voor de meeste van hen reden zijn om naar Bayeux af te reizen, maar in het verleden werd het tapijt ook wel om politieke redenen gewaardeerd.

×