/

Drie soorten cyclopen

De oudste vermelding over de cycloop is te vinden in het negende boek van Homeros’ Odyssee. Het verhaal is wereldberoemd. Na een landing op een eiland worden Odysseus en twaalf metgezellen gevangen genomen door de cycloop Polyfemos, die hen samen met een schaapskudde in een grot vasthoudt en zijn gasten wil verslinden.

Hero en Leander – Een tragisch liefdesverhaal

De priesteres Hero (Heron) en jongeman Leander (Leandros) zijn een bekend koppel uit de Griekse mythologie. Hun liefdesverhaal eindigt tragisch. De twee geliefden kunnen niet trouwen en zien elkaar alleen in het geheim tijdens de nachtelijke uren. Dit gaat lange tijd goed, totdat het noodlot toeslaat.

Eos – Godin van de dageraad

Eos is in de Griekse mythologie de godin van de dageraad. Ze krijgt ook wel de bijnaam ‘met de roze vingers’ aangezien ze in de ochtend langs de hemel rijdt en deze dan roze kleurt. Het liefdesleven van de godin is minder rooskleurig. Haar Romeinse equivalent is Aurora.

/

Persephone – Godin van de onderwereld

Persephone (Persephoneia) is in de Griekse mythologie de dochter van oppergod Zeus en godin Demeter. Homerus beschrijft in zijn Homerische Hymnen hoe de god Hades haar ontvoert en tot godin van zijn dodenrijk maakt. Met dit verhaal zou de aarde haar vier seizoenen hebben gekregen.

Aether – God van de atmosfeer

Aether is een van de oergoden uit de Griekse mythologie. Hij staat symbool voor de atmosfeer of de zuivere bovenlucht. Zijn nevels vulden de ruimte tussen de buitenste hemel (Ouranos) en de lucht op aarde (aer).

/

‘De Zeven Zussen’ en de Pleiaden uit de Griekse mythologie

De boekenreeks De Zeven Zussen van de Ierse schrijfster Lucinda Riley is momenteel mateloos populair. De serie draait om zeven zussen die van hun adoptievader een brief hebben gekregen met aanwijzingen over hun afkomst. In ieder deel staat een andere zus centraal. De namen van deze zussen zijn afgeleid van de zogeheten Pleiaden, zeven nimfen uit de Griekse mythologie.

Erebos – God van de duisternis

Erebos (Ἔρεβος / Erebus) is de god van de duisternis in de Griekse mythologie. De god maakt onderdeel uit van de zogeheten oergoden. Volgens Hesiodus' stamboom van de Griekse goden behoorde hij tot de vijf eerste kinderen van Chaos.

Nyx – Oergodin van de nacht

In de Griekse en Romeinse mythologie is Nyx (Nox) de vrouwelijke personificatie van de nacht. Ze behoort tot de zogeheten oergoden en is een dochter van Chaos. De godin werd vaak afgebeeld als een gevleugelde godin die met een strijdwagen door de duisternis reed.

Oergoden uit de Griekse mythologie

In de bekende verhalen uit de Griekse mythologie spelen de Olympische goden vaak een hoofdrol. De Grieken kenden echter ook zogeheten oergoden, verbonden aan het ontstaan van de wereld. Zoals de christelijke Bijbel begint met de mededeling dat de aarde voor de Schepping "woest en ledig was', zo kenden de Grieken de god Chaos (letterlijk: gapende ruimte). Hij werd beschouwd

Hermaphroditus – Man en vrouw in één lichaam

Hermaphroditus is een figuur uit de Griekse mythologie. In het verhaal dat door Ovidius werd opgetekend in zijn Metamorfosen, versmelten de lichamen van de jongen Hermaphroditus en een waternimf tot één gedaante met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Het afgeleide woord ‘hermafrodiet’ gebruiken we vandaag de dag nog.