Orestes en Electra – En de moord op hun moeder

Orestes en Electra zijn bekende figuren uit de Griekse mythologie. Ze waren de zoon en dochter van koning Agamemnon van Mycene en Clytaemnestra. De naam Electra betekent mogelijk ‘vonk’ en verwijst naar het Griekse woord voor barnsteen: elektron. Orestes is afkomstig van het Griekse woord voor ‘berg’. Als de Trojaanse oorlog aan de gang is en koning Agamemnon dus afwezig

Adonis – Geliefde van Aphrodite

De van oorsprong Phoenicische godheid Adonis was de geliefde van Aphrodite (Venus) en stond symbool voor de opkomende vegetatie. Zijn naam wordt vandaag de dag nog wel gebruikt om aan te geven dat een jongeman van uitzonderlijke schoonheid is.

Godheid uit de Griekse en Fenicische mythologie

De drie Gratiën – Beeldschone godinnen

De Gratiën (Kharites) zijn charmante godinnen in de Griekse mythologie. Ze worden meestal gezien als dochters van de oppergod Zeus en de oceanide Eurynome. De Romeinen kenden de godinnen als de Gratiae. Volgens hen waren zij de dochters van Bacchus en Venus.

Phaëton – De jongen die uit de zonnewagen viel

Phaëton (Phaethon), de stralende, is een figuur uit de Griekse mythologie. In de mythe wenst de jongeman de zonnewagen van Helios te besturen om te bewijzen dat hij de zoon van deze zonnegod is. De rit, die beschreven wordt door Ovidius in zijn Metamorphosen, loopt fataal af.

Zoon van de zonnegod
/

Drie soorten cyclopen

De oudste vermelding over de cycloop is te vinden in het negende boek van Homeros’ Odyssee. Het verhaal is wereldberoemd. Na een landing op een eiland worden Odysseus en twaalf metgezellen gevangen genomen door de cycloop Polyfemos, die hen samen met een schaapskudde in een grot vasthoudt en zijn gasten wil verslinden.

Hero en Leander – Een tragisch liefdesverhaal

De priesteres Hero (Heron) en jongeman Leander (Leandros) zijn een bekend koppel uit de Griekse mythologie. Hun liefdesverhaal eindigt tragisch. De twee geliefden kunnen niet trouwen en zien elkaar alleen in het geheim tijdens de nachtelijke uren. Dit gaat lange tijd goed, totdat het noodlot toeslaat.

Eos – Godin van de dageraad

Eos is in de Griekse mythologie de godin van de dageraad. Ze krijgt ook wel de bijnaam ‘met de roze vingers’ aangezien ze in de ochtend langs de hemel rijdt en deze dan roze kleurt. Het liefdesleven van de godin is minder rooskleurig. Haar Romeinse equivalent is Aurora.

Daphne – De nimf die in een laurierboom veranderde

Daphne (Daphnê) is een beeldschone nimf uit de klassieke mythologie. Haar naam betekent laurier. Ze trok met haar uiterlijk veel aanbidders aan, maar de nimf wees ze allemaal af. Ovidius beschreef in zijn Metamorphosen hoe de achtervolging van de verliefde god Apollo haar tot wanhoop dreef.

Persephone – Godin van de onderwereld

Persephone (Persephoneia) is in de Griekse mythologie de dochter van oppergod Zeus en godin Demeter. Homerus beschrijft in zijn Homerische Hymnen hoe de god Hades haar ontvoert en tot godin van zijn dodenrijk maakt. Met dit verhaal zou de aarde haar vier seizoenen hebben gekregen.